Veelgestelde vragen over een uitvaart via Claar

U regelt niet iedere dag een uitvaart. Vragen zijn dus vanzelfsprekend en wij helpen u graag deze te beantwoorden. Op deze pagina vindt u de antwoorden op vragen die ons regelmatig gesteld worden. Heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

De diensten van Claar

Claar heeft heel Nederland als werkgebied.

Claar speelt in op de groeiende behoefte om zelf invulling te geven aan een afscheid en maakt de kosten inzichtelijk. Een respectvol, persoonlijk en betaalbaar afscheid wordt mogelijk gemaakt door te kiezen voor een afscheid thuis.

In Nederland wordt gemiddeld rond de € 8.000,- aan een uitvaart uitgegeven. 

Claar heeft ervoor gekozen om de familie te ontzorgen voor de essentiële zaken rondom een overlijden. Kwaliteit, transparantie en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Zo werken wij met vaste en betrouwbare partners op basis van duidelijke afspraken. Bovendien hebben we al een kwalitatieve, duurzame kist en urn voor u uitgezocht. Dit betekent dat we geen dure folders en ruime voorraad hoeven te hebben. Bovendien zorgen deze keuzes voor een kwalitatief product voor een redelijke prijs. 

In de meeste gevallen kunt u uw verzekeraar vragen het verzekerde bedrag aan u uit te keren. U kunt dit bedrag dan zo besteden als u dat wilt. De meeste uitvaartverzekeraars zullen er de voorkeur aan geven zelf de uitvaart van hun verzekerden te organiseren, maar u bent dus nergens toe verplicht.

Dit kan anders zijn als u een zogenaamde ‘in natura’ verzekering heeft afgesloten. Bij een in natura verzekering is afgesproken dat de verzekeraar vooraf bepaalde diensten voor u uitvoert. Ook dan is het niet uitgesloten dat de verzekeraar een bepaald bedrag aan u uitkeert. Het is  dus altijd verstandig om contact op te nemen met uw verzekeraar. 

Met de diensten van Claar heeft u meer grip op de kosten. De kans is groot dat u meer overhoudt om te besteden aan dingen die u belangrijk vindt. Zo wordt een afscheid ook persoonlijker. 

Opbaren

Opbaren betekent dat uw dierbare na de laatste verzorging nog een aantal dagen thuis blijft, zodat de nabestaanden nog even in de buurt kunnen zijn en in alle rust afscheid kunnen nemen. Omdat het lichaam wordt gekoeld is dit meestal mogelijk. Of u kiest voor een opbaring is heel persoonlijk. Sommige mensen vinden het heel prettig dat de overledene nog even in de buurt is, wat kan het helpen in het rouwproces. Anderen vinden het juist ongemakkelijk en ervaren meer rust als zij niet meer geconfronteerd worden met het lichaam.
Wij praten graag met u over de mogelijkheden om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor u. 

Na het overlijden gaat de natuur meteen aan het werk. Door het lichaam te koelen, wordt dit proces vertraagd en is opbaren in de regel mogelijk. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarbij koelen van het lichaam het natuurlijke proces onvoldoende vertraagt. Factoren kunnen zijn: de omgevingstemperatuur, het lichaamsgewicht van de overledene, de mate van medicijngebruik voor het overlijden. Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen korter op te baren.

Omdat de nabestaanden in de eerste dagen na het overlijden helemaal ontzorgd worden, hoeven zij zich met weinig anders bezig houden met het afscheid. Het organiseren van de herdenking kan immers nog even wachten. De ervaring leert dat men na drie dagen toe is aan het definitieve afscheid. Een bijkomend voordeel is dat met deze kortere periode de eventuele problemen met het opbaren voorkomen worden. 

Crematie en asbestemming

Claar speelt in op de groeiende behoefte om zelf invulling te geven aan het afscheid van een dierbare. De naasten kenden hun dierbare tenslotte het beste.  Bovendien maakt Claar de kosten inzichtelijk. Een liefdevol, persoonlijk en betaalbaar afscheid wordt mogelijk gemaakt door te kiezen voor een afscheid thuis.

Nadat Claar de overledene heeft opgehaald is het niet meer mogelijk om het lichaam nog te bezoeken. U neemt dus thuis afscheid van het lichaam. Juist deze manier van afscheid nemen maakt een afscheid persoonlijker, flexibeler en beter betaalbaar. 

Claar informeert de familie over iedere stap in het proces. Zodra we met de nabestaanden een tijd is afgesproken om het lichaam op te halen, maakt Claar de afspraken met het crematorium. De Nederlandse wet schrijft voor dat de crematie niet eerder dan 36 uur na het overlijden mag plaatsvinden. Zodra bekend is waar en hoe laat de crematie plaatsvindt, stelt Claar de nabestaanden hiervan op de hoogte. 

De Nederlandse wet bepaalt dat de as niet eerder dan 30 dagen na de crematie mag worden vrijgegeven. Zodra die termijn verstreken is, zorgt Claar dat de urn met de as zo spoedig mogelijk aan de familie wordt overhandigd.

Als het uw voorkeur heeft de as niet terug te ontvangen dan regelt Claar dat deze wordt verstrooid op de plek die het crematorium daarvoor heeft ingericht. De kosten hiervoor komen overeen met die van de urn en de bezorging. Asverstrooiing door het crematorium heeft dus geen effect op de prijs. U kunt uw voorkeur aangeven bij de aanmelding.

De Nederlandse crematoria werken met een systeem waarbij de identiteit van de overledene tijdens iedere stap van het proces te achterhalen is. Dat begint met een nummer op de kist en een steentje met dat nummer dat niet verbrandt in de crematie oven. 

 
Duurzaamheid

Claar streeft naar een zo duurzaam mogelijk afscheid en werkt daarom graag samen met de ‘groene’ crematoria van Nederland. Het kan echter zo zijn dat de afstand naar een duurzaam crematorium zo groot is, dat een lokaal traditioneel crematorium de duurzamere keuze is. 

TNO heeft uitgerekend dat een crematie 208kg CO2 uitstoot. Hierbij is rekening gehouden met alles rondom de crematie, van het vervoer van de overledene naar het crematorium maar ook dat van het gemiddeld aantal gasten. Een crematie via Claar heeft alleen al om die reden een veel kleinere uitstoot. Desondanks compenseert Claar per crematie 208 kg CO2. 

Claar reserveert 1% van haar omzet zodat ze de CO2 van de crematie ruimschoots kan compenseren. Per jaar kiest zij daarvoor een project uit. 

De vervoerspartner van Claar is druk bezig haar wagenpark te vergroenen. Dit kan echter niet van de ene op de andere dag. Daarom wordt er ook met traditionele wagens gereden. Dat is ook een belangrijke reden dat Claar de CO2 uitstoot compenseert.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op
Wij beantwoorden uw vragen graag