Een goed afscheid

Het belang van bewust afscheid nemen

Dat met een crematie via Claar de nabestaanden een groot deel van de de uitvaart zelf regelen, zorgt voor een meer persoonlijke uitvaart, wat vaak prettig is en kan helpen bij het rouwproces. Claar attendeert u graag op een aantal aandachtspunten middels onderstaande checklist.

Van het grootste belang is misschien wel dat bewust afscheid wordt genomen. Overlijden gebeurt soms onverwacht, soms gaat er een ziekbed aan vooraf. Wat de omstandigheden ook zijn, goed afscheid nemen is een essentieel onderdeel van het rouwproces. Nabestaanden hebben daarin niet altijd dezelfde behoeftes. Voor de een is afscheid nemen van het fysieke lichaam essentieel, terwijl een ander meer troost vindt in het ophalen herinneringen. Er is geen goed of fout. Het is daarom verstandig met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende wensen.

Rituelen

Een ritueel kan helpen bij het markeren van dit belangrijke moment en biedt gelegenheid stil te staan bij het verlies. U kunt terugvallen op traditionele rituelen of nieuwe rituelen bedenken.

Een ritueel, groot of klein, creëert bovendien een mooie herinnering. Wij praten er graag met u over.

Checklist uitvaart

PRAKTISCHE TIPS EN AANDACHTSPUNTEN bij overlijden en afscheid nemen

Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten die u op weg kunnen helpen nadat een dierbare is overleden, of u nou wel of geen gebruik maakt van de diensten van Claar. 
Bel de arts

Wanneer u er klaar voor bent, belt u de (huis)arts. Deze komt meestal binnen een uur, maar in overleg en afhankelijk van de omstandigheden kan de arts ook later komen. Bijvoorbeeld in de ochtend als iemand ‘s nachts is overleden.
De arts stelt het overlijden en de oorzaak daarvan vast. Hij overhandigt u een zogenaamd A-formulier, dat nodig is om aangifte te doen bij de gemeente.
Het B-formulier wordt sinds 2022 in principe digitaal verstuurd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mocht u dit formulier in papieren vorm van de arts krijgen, dan bewaart u dat bij het A-formulier voor de gemeente.
Overleg met elkaar
De volgende stap is om met de naasten van de overledene bij elkaar te komen om te bespreken hoe er afscheid wordt genomen.
Misschien had de overledene uitgesproken wensen, anders is het aan de nabestaanden daar invulling aan te geven. Wordt het een begrafenis of een crematie? Wil u uw dierbare opbaren? Is er hulp nodig bij de organisatie en aan wie zouden jullie dat willen toevertrouwen? Een professionele uitvaartbegeleider of een goede vriend(in)?
Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de keuzes. Als u kiest voor de diensten van Claar, neem dan contact met ons op of meldt het overlijden van uw dierbare via de website.
Laatste verzorging
Wat ook u besluit over de uitvaart en eventuele hulp, de eerste stap is de laatste verzorging, waarbij uw dierbare wordt gewassen en aangekleed.
Bedenk waar u de overledene graag in ziet en leg deze kleding alvast klaar. Het enige dat hierbij van belang is, is dat de kleding van natuurlijk materiaal gemaakt moet zijn, zoals wol, katoen of zijde. Ook is het handig te toiletspullen van uw dierbare bij de hand te hebben.
Bericht van overlijden
Informeer naasten, vrienden en goede bekenden. Familie en vrienden moeten uiteraard ook geïnformeerd worden over het overlijden.
Afhankelijk van de band met de overledene kan dat persoonlijk of via de telefoon. U kunt natuurlijk ook een vriend vragen dit voor u te doen. De vrienden en bekenden die wat verder van uw dierbare af staan, worden vaak via de post of een advertentie in de krant geïnformeerd. Steeds vaker wordt het nieuws (ook) via social media gedeeld.
Voor welke weg u ook kiest, bij schriftelijke kennisgevingen is het belangrijk goed na te denken wat u wilt zeggen over uw dierbare en namens wie.
Aangifte overlijden
Of u nu zelf aangifte bij de gemeente doet of dit overlaat aan Claar of een andere uitvaartbegeleider, het is belangrijk het paspoort en eventueel het trouwboekje van uw dierbare bij de hand te hebben. Als u dat zo snel niet kan vinden, is het BSN-nummer een goed begin. Ook vraagt de gemeente de formulieren die u van de arts heeft gekregen,de A- (en eventueel B-) envelop.
Als u weet waar en wanneer de begrafenis of crematie plaatsvindt, kunt u ook meteen het verlof daarvoor aanvragen. Als u kiest voor de diensten van Claar, wordt dit allemaal voor u geregeld.
De herdenking
Als u kiest voor de diensten van Claar neemt u thuis afscheid van uw dierbare, al dan niet in aanwezigheid van naaste familie en vrienden. Als het lichaam is weggebracht, heeft u alle tijd om zich te richten op een eventuele herdenkingsbijeenkomst.
Deze kan op verschillende manieren invulling krijgen. De herdenking hoeft zich niet rondom de crematie en het crematorium af te spelen. Het kan in feite op iedere plek en tijd georganiseerd worden. Zo kunt u kiezen voor een informele bijeenkomst thuis, in een park op het strand of op de favoriete de sportclub van uw dierbare, op een tijdstip dat u en de genodigden past. U kunt hiervoor ook hulp aan vrienden vragen of een ritueelbegeleider inschakelen. Alles ligt open, de keuze is aan u.
Het is precies díe vrijheid die Claar iedere rouwende gunt: afscheid nemen in een vertrouwde omgeving en herdenken op een manier die past bij de overledene, de nabestaanden én het budget.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Wij beantwoorden uw vragen graag